Regulamin

1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:

https://boxy-bagaznikiwawa.pl/ jest firma WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH Piotr Skomorowski (zwana dalej Właścicielem) z siedzibą w Lesznowoli ul. Słoneczna 173A lok.B 05-506, tel 515 640 600, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców NIP: 7010040134 REGON: 384952875.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej https://boxy-bagaznikiwawa.pl/ zwanej dalej „Stroną internetową”.

3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.

4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny.

5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.