Polityka prywatności

 1. Wypożyczalnia oraz sprzedaż bagażników i boxów dachowych ul. Słoneczna 173 a,
  05-506 Lesznowola przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników
  swojej strony internetowej.
 2. Wypożyczalnia pozyskuje w sposób automatyczny informacje dotyczące adresów IP
  użytkowników strony internetowej. Dane te służą do administrowania stroną
  internetową, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które podstrony są
  najczęściej odwiedzane.
 3. Stosujemy pliki cookies tj. pliki przechowywane na komputerze użytkownika
  strony. Przez używanie strony Wypożyczalni wyrażasz zgodę na używanie
  ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas
  ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub
  zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.
 4. Wypożyczalnia używa ciasteczek aby strona internetowa działała szybciej i była
  łatwiejsza w użyciu, do zbierania statystyk odwiedzin strony i zachowania jej
  użytkowników. Na stronie możemy używać ciasteczek sesyjnych (pozostają na
  komputerze tylko podczas korzystania z naszej strony), stałych (pozostają na
  komputerze tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu
  usunięcia). Stosowanie ciasteczek w żaden sposób nie pozwala zidentyfikować
  tożsamości użytkowników.
 5. Nasza strona zawiera linki do innych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za
  zasady zachowania prywatności na tych stronach.
 6. Wszelkie pytania i wątpliwości o politykę bezpieczeństwa prosimy kierować na
  adres mailowy zamieszczony w zakładce kontakt.
 7. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą umieszczane tutaj.

Działając w imieniu firmy WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI– jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy REALIZACJI OFERTY FACEBOOK PRZEZ WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI, a także w celach marketingowych. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI, ul Słoneczna 173a lok.b 05-506 Lesznowola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców NIP :7010040134 REGON: 384952875

2. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowew celu realizacji oferty na Facebook.

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania OZNACZONY W OFERCIE FACEBOOK, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji ZAMÓWIENIA (WYBRAĆ CO ISTOTNE), a także przez czas, w którym WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat (WPISAĆ INDYWIDUALNIE) od dnia SKORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z OFERTY NA FACEBOOK. Przez taki sam czas, WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

4. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: Imię, Nazwisko, e-mail, Telefon.

5 . Przetwarzanie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

6. Przetwarzanie PRZEZ WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. sprzedaż i wypożyczanie boksów, bagażników dachowych i akcesoriów, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI.

7. Przetwarzanie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

8. Posiadane przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z

wyszukiwarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI są: WPISAĆ PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I EWENTUALNIE BIURO KSIĘGOWE. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

10. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych

11. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

12. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 515-640-600, oraz adresem e-mail boxy-bagaznikiwawa@wp.pl

13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować NIEZREALIZOWANIE OFERTY FACEBOOK.

14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail:

boxy-bagaznikiwawa@wp.pl , stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

Działając w imieniu Piotr Skomorowski z siedzibą w Lesznowoli 05-506 ul.Słoneczna 173a lok.b jako jej właściciel składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu”.

18. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.”

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności Fanpage boxybagaznikiwawa

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez fanpage Wypożyczalnia oraz sprzedaż bagażników i boxów dachowych https://www.facebook.com/boxybagaznikiwawa (dalej zwane Platformą) przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI, z siedzibą w Lesznowoli 05-506 ul. Słoneczna 173a lok.b, która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UODO).

1.3. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych

2.1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:

2.1.1. podczas korzystania ze strony:

2.1.2. podczas wypełniania formularza kontaktowego

· imię i nazwisko,

· telefon,

· e-mail

2.1.3. podczas korzystania z Platformy (w tym wpisywania komentarzy, postów, korzystania z funkcji „Lubię to” i INNYCH REAKCJI):

· imię i nazwisko,

· zdjęcie profilowe, inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

2.2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:

2.2.1. odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej,

2.2.2. zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody umieszczonej pod formularzem kontaktowym oraz kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie

2.2.3. użycie funkcji „Lubię to” w stosunku do Platformy.

WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:

2.3.1. w celu zwiększenia funkcjonalności i wygody podczas korzystania z Platformy,

2.3.2. w celach marketingowych i statystycznych,

2.3.3. w celu odpowiedzi na pytanie,

2.3.4. w celu realizacji funkcji Facebooka tj. np. „Lubię to” lub komentowanie postów,

2.3.5. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

2.3.6. w celach statystycznych.

2.4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

3. Przekazywanie Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.

3.2. Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.

3.3. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

4.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.

4.3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.

4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4.5. W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pisemnie na adres ul.Słoneczna 173a lok.b 05-506 Lesznowola.

5. Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki

5.1. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:

5.1.1. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.

5.1.2. Wszystkie osoby współpracujące z WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.

5.1.3. Fanpage obsługuje bezpieczny protokół https.

5.2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

6. Ciasteczka (cookies)

6.1. WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

6.4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

6.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

· cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;

· cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

· Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy – https://analytics.google.com/ , connectio.io , https://www.clickfunnels.com/

7. Inne strony internetowe

7.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

7.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

7.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

7.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

8. Pytania i zastrzeżenia

8.1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

Polityka prywatności reklamy na Facebook

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce zastosowanie ma rozporządzenie PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych wymaga od nas podania prawnej podstawy do jego realizowania. Dlatego też poniżej przekazujemy kilka informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem danych publikowanych zebranych w wyniku działań reklamowych w serwisie Facebook jest WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI ul.Słoneczna 173a lok.b 05-506 Lesznowola.

Dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami rozporządzenia PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679. W celu należytego zabezpieczenia danych osobowych, w Naszej Firmie zostały wprowadzone środki, których zadaniem jest uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym do Państwa danych osobowych. 

Administrator oświadcza, że materiały, w szczególności zdjęcia/filmy/treści pisane, publikowane przez administratora w ramach tworzonej reklamy stanowią jego własność. Administrator przed publikacją zdjęcia ujawniającego wizerunek danej osoby fizycznej, podbiera od tej osoby zgodę na publikację jej wizerunku w ramach tworzonej reklamy. Administrator przed publikacją materiału video ujawniającego wizerunek danej osoby fizycznej, pobiera od tej osoby zgodę na publikację jej wizerunku. Zdjęcia/filmy niezawierające wizerunku osoby fizycznej, tj. przedstawiające wyłącznie rzeczy, nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dlatego wyrażenie zgody w tym przypadku nie jest wymagane.

Dane zbierane w ramach tworzonej przez WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI reklamy na Facebook przetwarzane będą przez administratora wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług jakie zostały opisane w ramach przekazu reklamowego, a więc w celu:

 1. Sprzedaż bagażników i boksów
 2. Wypożyczanie bagażników i boksów
 3. Sprzedaż akcesoriów
 4. Wypożyczanie innych akcesoriów powiązanych z tematyką firmy

Przetwarzanie to obywa się:

 1. w stopniu wymaganym przez uzasadnione interesy firmy WYPOŻYCZALNIA ORAZ SPRZEDAŻ BAGAŻNIKÓW I BOXÓW DACHOWYCH PIOTR SKOMOROWSKI, o ile interesy te nie kolidują z interesami użytkownika.
 2. w zakresie udzielonej przez użytkownika zgody, którą użytkownik może w każdej chwili cofnąć wchodząc w ustawienia Facebooka;

Dane umieszczane na profilu Facebook są przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w Regulaminie Facebooka oraz Polityce Prywatności Facebooka.

Informujemy ponadto, że użytkownikom przysługuje prawo do prawo wglądu / dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz usunięcia danych ze zbioru. Użytkownik ma też prawo do wniesienia skargi do UODO.

Dane przetwarzane są do chwili wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu – cofnięcia zgody w ustawienia Facebooka.